Prelistaj revijo
Družinsko gledališče Kolenc - animacijske predstave, zabave, doživetja v naravi in kulturni programi  za otroke in odrasle
Veselica.info - Vse veselice na enem mestu

PR in Marketing

     
     
Segment organizacije, ki zahteva dovršenost in dober strateški plan, so odnosi z javnostmi (public relations – PR piar) ter skupaj z njimi dodelana marketinška strategija. Tako PR kot marketing želita zadovoljiti kriterij uspešne promocije dogodka ter se razvijati skupaj z njim. Za dober piar je potrebno oblikovati ustrezno mrežo medijev, ki bodo širši javnosti ne le prenesli celovito podobo dogodka, temveč to podobo tudi ustrezno predstavili.

Vloga predstavnika za odnose z javnostmi

Odgovornost, ki jo ob tem nosi predstavnik za odnose z javnostmi, je torej v veliki meri povezana z mrežo medijev, s katero razpolaga in ki so ključni za ustvarjanje dogodka kot zgodbe. Njegovo znanje mora združevati tako zavedanje o pogojih promocije kot jasno opredeljen ciljni trg populacije, hkrati pa se mora zavedati tudi zadanih marketinških strategij, saj je obema skupen isti cilj – predstaviti dogodek v pravi luči.

Oglaševanje v pravi meri in na pravem mestu

Z oglaševanjem se odpre nov horizont predstavitve dogodka, saj omogoča številne metode in kanale za doseganje izbrane populacije. Dogodki, ki so namenjeni mlajši populaciji, bodo prej opaženi v spletnem okolju, tako na portalih kot v vedno bolj popularnih spletnih družabnih omrežjih ter uličnih plakatih, dogodki za določeno stroko pa v njim znanih brošurah, publikacijah in dnevnem tisku.
Raziskave kažejo, da se oglaševanje širi iz tiskanega v spletno okolje. Podjetja in z njimi povezani dogodki se tako vedno bolj zavedajo, da si morajo že v začetku poslovanja zagotoviti svoj prostor na spletu ter tudi preko njega tržiti svojo dejavnost, saj sicer za marsikatero potencialno stranko sploh ne obstajajo. Marketinga dogodka se je torej potrebno lotiti načrtovano in z jasnim osredinjenjem na ciljno populacijo in s tem povezanimi marketinškimi prijemi.

PR in marketing znotraj podjetij

Obe dejavnosti, odnosi z javnostmi in marketing, imata isti namen, vendar pa je izhodišče njunega delovanja povsem različno. Marsikatero podjetje se odloča za tržnokomunikacijske programe, ki kombinirajo odnose z javnostmi, oglaševanje in prodajno promocijo. Do tega združevanja prihaja bodisi zaradi pomanjkanja ljudi ali sredstev za oblikovanje dveh samostojnih oddelkov ali pa zaradi odločitve, da se vse komunikacijske dejavnosti združujejo v enem oddelku. V vsakem primeru se je potrebno soočiti s pomanjkljivostmi tega združevanja in paziti, da so tako strategije odnosov z javnostmi kot marketinške strategije zastavljene jasno in natančno ter usmerjene k ustrezni zunanji podobi za določeno ciljno populacijo.

Sponzorji
Aktualne novice
Obišči SLOEVENT