Prelistaj revijo
Družinsko gledališče Kolenc - animacijske predstave, zabave, doživetja v naravi in kulturni programi  za otroke in odrasle
Veselica.info - Vse veselice na enem mestu

Zakoni in obrazci za organizatorje prireditev

Prijava javnega shoda oz. javne prireditve in izdaja dovoljenja
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=152&sid=206

Zakon o javnih zbiranjih
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO1455.html

Zakon o varnosti in zdravju pri delu
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1643.html

Zakon o varstvu javnega reda in miru
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO3891.html

Zakon o zasebnem varovanju
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO3623.html

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO5123.html

Zakon o policiji
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO1016.html

Zakon o občinskem redarstvu
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO4619.html

Sazas – Prijava koncertov ali prireditev
http://www.sazas.org/Uporabniki/Obrazci/tabid/79/Default.aspx

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO4983.html

Zakon o gostinstvu
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO393.html

Sponzorji
Aktualne novice
Obišči SLOEVENT