Prelistaj revijo
Družinsko gledališče Kolenc - animacijske predstave, zabave, doživetja v naravi in kulturni programi za otroke in odrasle
Veselica.info - Vse veselice na enem mestu

Aluminijaste konstrukcije

Avtor: Mitja Zupančič in Martin Cvetko. Foto: Prozvok
Aluminijaste prireditvene konstrukcije so se začele uporabljati konec sedemdesetih let 20. stoletja. Pred tem so bile v uporabi najrazličnejše rešitve, predvsem težka jeklena paličja, ki so omogočala potrebne razpone in obešanje lučne tehnike, scenskih elementov in drugih obremenitev konstrukcije.
Po sedemdesetih letih so strokovnjaki v zabavni industriji začeli iskati novo rešitev iz lahkega materiala, ki bi zagotavljala velike razpone, obenem pa bi bili konstrukcijski elementi primerni za transport. Iz gradbeništva so prevzeli zasnovo scaffoldinga in jeklenih mostovnih konstrukcij, ki so ju uporabili kot osnovo za izdelavo aluminijastega paličnega nosilca (ang. trass), kot ga poznamo danes.

Osnovni načini spajanja aluminijastih paličnih nosilcev

Nosilci so največkrat dobavljivi v dolžini enega, dveh ali treh metrov. Kjer mora biti razpon večji, je treba te elemente sestaviti na čim bolj preprost in varen način. Najpogosteje gre za:

 • spajanje z vijaki,
 • cev v cevi, ki sta povezani z vijaki,
 • čeljustno povezavo,
 • spajanje s konusi.
     
     

Obremenitev aluminijastega nosilca

Točkovna obremenitev je obremenitev na določeni točki na nosilcu. Najslabša možna izbira točkovne obremenitve je na sredini med dvema stebroma.

Distribuirana (enako razporejena) obremenitev pomeni, da je teža enakomerno razporejena po vsej dolžini nosilca. Dober primer je zavesa, ki je navezana na nosilec z enako razdaljo med prijemali, ali pa dolžinsko enako razporejenimi moving headi (premakljivimi glavami).

Multitočkovna obremenitev nastane, ko je več obremenilnih točk razporejenih po vsej dolžini nosilca. V proizvajalčevi tabeli je vedno označeno, koliko obremenitvenih točk velja za multitočkovno obešanje. Običajno je to od dveh do štirih, več obremenitvenih točk pa že predstavlja distribuirano obremenitev.

Za koncentrirano obremenitev gre v primerih, ko je teža distribuirana na en del nosilca. V tem primeru je najlažje in najvarnejše, če težo gledamo kot enotočkovno obremenitev v sredini koncentrirane teže, in tako vidimo, ali je obremenitev v mejah, ki jih po tabeli dovoljuje proizvajalec. Takšna teža močno obremenjuje tudi sam nosilec.

     
     

Nosilnost in razpon nosilcev

Razdaljo med dvema točkama določi proizvajalec, podatke pa najdemo v tabelah. Dejstvo je, da daljši kot je nosilec, manjša je njegova nosilnost, in če iz neprevidnosti nanj obesimo pretežko breme, se lahko zlomi. Razpon nosilca je lahko daljši, če prosto visi v zraku, vendar mora biti vpet na več točkah. Največkrat za to uporabimo motorje, ki jih vpnemo na strešno konstrukcijo dvorane. Če dodamo več motorjev, je tudi nosilnost večja, ker se posledično razdalja med dvema točkama krajša.

Nekaj varnostnih priporočil pri uporabi aluminijastih konstrukcij

 • Aluminijasta konstrukcija mora biti zaradi luči in drugih električnih naprav vedno ozemljena, kar lahko opravi le usposobljen električar.
 • Konstrukcije na dveh stebrih oziroma portale (ang. ramp) vedno postavljamo s stabilizatorji, za zunanjo uporabo pa je portal treba pred učinkom vetra vedno zavarovati z obtežitvenimi balasti.
 • Obremenitev stebra in nosilca ne sme biti nikoli večja od vrednosti v proizvajalčevih tabelah.
 • Tla, dvoranski pod ali oder, na katerih stojijo stebri aluminijaste konstrukcije, morajo prenesti težo celotne konstrukcije z vso dodatno opremo, sicer se lahko porušijo.
 • Vse viseče konstrukcije morajo imeti narejeno sekundarno varovanje oziroma sekundarno vpenjanje. V ta namen se uporabljajo predvsem jeklenice ter neskončni povezovalni trakovi z jedrom iz jeklenic in verige.
 • Nepooblaščenim osebam je treba preprečiti dostop do konstrukcije. Po njej lahko pleza le usposobljena oseba, ki ima opravljen ustrezni plezalni tečaj in tečaj varstva pri delu ter uporablja ustrezno plezalno opremo. Tudi organizator ne sme plezati po konstrukciji.
 • Konstrukcijo je priporočljivo ograditi z varnostnimi ograjami.
 • Nepooblaščena oseba ne sme fizično posegati v konstrukcijo.
 • V primeru, da želi organizator na konstrukcijo obesiti propagandne transparente in dodatne zavese, mora to izvajalcu povedati že v fazi načrtovanja, saj transparenti delujejo kot jadro, ki lahko v kombinaciji z vetrom povzroči porušitev objekta. Uporabo transparentov in zaves je treba upoštevati pri statičnih obremenitvah začasnega objekta.
 • Slovenija je v območju višjega vetrovnega razreda, zato je konstrukcijo vedno treba obtežiti in zasidrati. Obstaja veliko različnih načinov sidranja, od katerih se pri nas največ uporabljajo betonske uteži in vodni balasti.
 • V zimskem času je treba paziti na učinke snega, ki lahko povzroči preobremenitve na konstrukciji, predvsem kadar je sneg pomešan z vodo. Ekipa mora biti zelo pozorna, kajti še posebno če je konstrukcija že sama po sebi na meji preobremenitve (zaradi lučne in zvočne tehnike), je teža lahko v trenutku prevelika. Zato je nujno sproti čistiti sneg s konstrukcije.
 • Od izvajalca del moramo pridobiti ateste proizvajalca in statična poročila konstrukcij, ki so v skladu z evropsko zakonodajo. Ustreznost dokumentacije preverimo tudi na terenu oz. na sami konstrukciji.

Nekaj primerov uporabe aluminijastih konstrukcij

Dvokapna koncertna streha Libera
Dvokapna koncertna streha s krili za zvočnike
Enokapna koncertna streha
Portal na dveh stebrih
Okvir na štirih stebrih
Koncertna streha - tunel
Sponzorji
Aktualne novice
Obišči SLOEVENT