Prelistaj revijo
Družinsko gledališče Kolenc - animacijske predstave, zabave, doživetja v naravi in kulturni programi  za otroke in odrasle
Veselica.info - Vse veselice na enem mestu

Varovanje

Avtor: Danijel Kovač, vodja prireditev, Sintal d.d.
Varnost je izjemnega pomena na prireditvah, zato mora biti varnostno-rediteljska služba izkušena v varovanju vseh vrst prireditev. Varnostniki in gasilci morajo biti strokovno usposobljeni za varovanje javnih zbiranj, biti urejenega videza in prireditvi ustrezno uniformirani.
Varnostno-rediteljska služba nudi naročniku izvedbo celovite in kakovostne storitve varovanja od svetovanja pri načrtovanju prireditve, izdelave varnostnega načrta do izvedbe varovanja na celotnem območju Slovenije. Naloge opravlja profesionalno, strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo, ob tem pa v največji možni meri prisluhne željam in potrebam naročnika.
     
     

Aktivnosti, pomembne za uspešno izvedbo varovanja prireditve

  • Stik izvajalca varovanja z naročnikom za pridobitev podatkov o vrsti in obsegu prireditve.
  • Dobro načrtovanje prireditve, pri katerem izvajalec varovanja poda strokovno mnenje o zadevah, ki vplivajo na kakovost varovanja (število obiskovalcev in vozil, način prodaje vstopnic, izbira prireditvenega prostora, ureditev prizorišča, dostopnih poti in parkirišč, način prihoda in odhoda obiskovalcev ter nastopajočih, postopki v primeru incidentov in podobno).
  • Ogled prireditvenega prostora, na podlagi katerega se določi predvideno število varnostnikov, rediteljev in gasilcev.
  • Izdelava varnostnega načrta, v katerem so opredeljeni varovanje prireditve, požarna varnost, organizacija prve pomoči, organiziranje prometne ureditve, potrebno število rediteljev, varnostnikov, gasilcev, reševalcev in drugega osebja. Na podlagi načrta, potrjenega s strani upravne enote, dobi naročnik dovoljenje za izvajanje javnega zbiranja.
  • Priprava na prireditev, ki obsega tudi varovanje prireditvenega prostora in zaščito prireditvene opreme pred začetkom dogajanja, postavljanje zaščitnih ograj in varnostnih koridorjev, postavitev usmerjevalnih in informativnih tabel, zagotavljanje nemotenega dela službam prireditelja in zagotovitev dostopa nastopajočim in ostalim pomembnejšim gostom.
  • Kakovostna izvedba storitve varovanja, ki poleg posredovanja v primeru izgredov zajema tudi preventivno opozarjanje in nadzor nad obiskovalci, izločanje nedovoljenih predmetov, pregled vstopnic, usmerjanje na ustrezna mesta v prireditvenem prostoru, varovanje nastopajočih in posebnih gostov ter usklajevanje z reševalci, gasilci in ostalimi tehničnimi službami.
  • Ob zaključku prireditve varnostna služba zagotovi miren razhod obiskovalcev, poskrbi za varen odhod morebitnih posebnih gostov in nastopajočih, zavaruje prizorišče v času pospravljanja opreme in pospravi zaščitno opremo.
Sponzorji
Aktualne novice
Obišči SLOEVENT